Địa chỉ: Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Đông Thọ

Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
bnh-yenphong-mndongtho@edu.viettel.vn