Địa chỉ: Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
 • Nguyễn thị tần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02223503816
  • Email:
   nguyenthitanc0dtyp@bacninh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu Trưởng

 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn