Địa chỉ: Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh